Nietigheidadvies modellen

Het komt voor dat er modellen worden geregistreerd die helemaal niet nieuw zijn. Deze zijn dan ook nietig, met andere woorden, ze worden geacht niet te hebben bestaan. NLO Shieldmark kan u in dat geval voorzien van een nietigheidsadvies omtrent het starten van een nietigheidsprocedure.

 

Nietigheidsprocedure

Bij een nietigheidsprocedure, ook wel bekend als nietigheidsactie, wordt een verzoek ingesteld om een model ongeldig (nietig) te verklaren. NLO Shieldmark adviseert en vertegenwoordigt u bij een nietigheidsactie tegen een modelregistratie van een derde. Wij staan u uiteraard ook bij in geval een partij een nietigheidsprocedure tegen uw modelregistratie start.

 

Gronden voor een nietigheidsactie van een model

De criteria die bepalen of een model als geldig kan worden gezien, zijn in principe dezelfde voorwaarden die bepalen of een ander model als inbreukmakend moet worden beschouwd.

 

Geldigheidscriterium: nieuw?

Een model moet nieuw zijn. Een model wordt in de EU als nieuw beschouwd als het maximaal één jaar vóór de datum van de aanvraag van bescherming is gepubliceerd of aan derden is getoond. Bij de beoordeling van nieuwheid geldt zowel in de Benelux als in de Europese Unie dat het model ter kennis moet zijn gekomen van ingewijden in de desbetreffende branche in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

 

Geldigheidscriterium: eigen karakter?

Een model moet eigen karakter hebben. Dit houdt in dat het nieuwe model zichtbaar moet afwijken van bestaande modellen. Van belang hierbij is de vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model. Een ontwerper moet bij de vormgeving rekening houden met functionele eisen van een voortbrengsel en kan hierdoor beperkt zijn in zijn creatie. Deze eisen kunnen per bedrijfstak verschillen.

 

Contact

Wilt u meer informatie over een nietigheidsprocedure of een nietigheidsadvies op maat? Neem dan contact op met een modellengemachtigde van NLO Shieldmark. 

Neem contact op

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.