Modelinbreuk

U heeft geconstateerd dat iemand inbreuk op uw model pleegt en u wilt hier stappen tegen ondernemen. Samen met NLO Shieldmark komt u tot een strategie. Allereerst ontvangt de inbreukmaker een sommatiebrief en wordt er eventueel onderhandeld. Mocht dat geen resultaat hebben, dan kan een gerechtelijke procedure tegen modelinbreuk worden gestart.

 

Wanneer is een model inbreukmakend?

De criteria die bepalen of een model als geldig kan worden gezien, zijn in principe dezelfde voorwaarden die bepalen of een ander model als inbreukmakend moet worden beschouwd.

 

Modelinbreuk criterium: nieuw?

Een model moet nieuw zijn. Een model wordt in de EU als nieuw beschouwd als het maximaal één jaar vóór de datum van de aanvraag van bescherming is gepubliceerd of aan derden is getoond. Bij de beoordeling van nieuwheid geldt zowel in de Benelux als in de Europese Unie dat het model ter kennis moet zijn gekomen van ingewijden in de desbetreffende branche in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

 

Modelinbreuk criterium: eigen karakter?

Een model moet eigen karakter hebben. Dit houdt in dat het nieuwe model zichtbaar moet afwijken van bestaande modellen. Van belang hierbij is de vrijheid die de ontwerper heeft bij de ontwikkeling van het model. Een ontwerper moet bij de vormgeving rekening houden met functionele eisen van een voortbrengsel en kan hierdoor beperkt zijn in zijn creatie. Deze eisen kunnen per bedrijfstak verschillen.

 

Beschermingsomvang

De omvang van de modelbescherming wordt verder bepaald door het volgende:

 

  • Hoe uniek is het ontwerp? Met andere woorden: in welke mate wijkt het af van de ontwerpen die al eerder bekend waren?
  • Is het ontwerp technisch bepaald? Elementen waarvan de vormgeving is bepaald door een technisch voorbehoud zijn namelijk uitgesloten van bescherming. De technische elementen van een modulair systeem zijn een uitzondering op deze regel.

 

Tijdig handelen bij modelinbreuk

Om tijdig tegen modelinbreuk te kunnen optreden raden wij u aan om:

 

  • Zelf de markt nauwlettend in de gaten te houden en ons in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen
  • Een modellenbewakingsabonnement bij NLO Shieldmark af te sluiten. Dit houdt in dat wij u waarschuwen in geval van overeenstemmende Gemeenschapsmodellen die ter registratie zijn ingediend. Een abonnement is er vanaf 150 euro per jaar.

 

Contact

Wilt u een advies op maat over modelinbreuk? Neem dan contact op met een modellengemachtigde van NLO Shieldmark. 

Neem contact op

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.