Modellenregistratie

Het grote voordeel van modellenregistratie is dat u makkelijk(er) kunt optreden tegen andere partijen die uw product namaken of kopiëren. Een model moet namelijk geregistreerd zijn om voor bescherming in aanmerking te komen. NLO Shieldmark adviseert u over het deponeren van een model en kan uw modellenregistraties en –verlengingen verzorgen.

 

Nationale of internationale modelbescherming

Om modelbescherming te kunnen verkrijgen voor een land, dient u in datzelfde land een aanvraag tot modellenregistratie in te dienen. In sommige gevallen kunt u door het indienen van één aanvraag ook een recht in andere landen verkrijgen. Dit laatste geldt voor:

 

  • De Benelux
  • De Europese Unie; waar u met één modellenregistratie bescherming verkrijgt in alle 27 lidstaten (het zogenaamde Gemeenschapsmodel)

 

Welke registratiemogelijkheid het beste bij u en uw model past, hangt onder meer af van de landen waarin u actief bent.

 

Vereisten voor modellenregistratie

De belangrijkste aspecten bij het registeren van een model zijn:

 

  1. Een duidelijke afbeelding met alle kenmerken van het model. In geval van een conflictsituatie dient deze afbeelding namelijk als basis voor vergelijking met het inbreukmakende model.
  2. Correcte gegevens van de modellenhouder. Registratie op naam van een niet bestaande rechtspersoon of natuurlijk persoon kan tot nietigheid van een registratie leiden.

 

Voorwaarden modellenregistratie

Voorwaarde voor een geldige modellenregistratie is dat het model 'nieuw' moet zijn. Dit betekent dat het model nog niet eerder gepubliceerd mag zijn. Publicatie mag u hierbij opvatten in de breedste zin van het woord. Zo is het al voldoende om te publiceren in een schoolkrantje of het model te laten zien op een beurs.

 

Meervoudig modeldepot

Het is mogelijk om in één aanvraag meerdere modellen te deponeren. Een meervoudige aanvraag is daarmee kostenefficiënt. In Europa mag een meervoudig modeldepot een onbeperkt aantal modellen omvatten. Voorwaarde is wel dat de modellen in dezelfde categorie vallen. Zo is het toegestaan om diverse muziekinstrumenten in één aanvraag op te nemen, maar niet om bijvoorbeeld horloges en decoratieve juwelierswaren samen te brengen.

 

Looptijd modellenregistratie

Een modellenregistratie is doorgaans vijf jaar geldig. Desgewenst kan de registratie nog vier keer met vijf jaar worden verlengd. De maximale beschermingsduur bedraagt daarmee meestal 25 jaar.

 

Modellenrecht of auteursrecht?

In sommige gevallen is een voortbrengsel niet alleen beschermd door het modellenrecht, maar ook door het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment van creatie. Voorwaarde is dat het voortbrengsel oorspronkelijk is en het persoonlijke stempel draagt van de maker.

 

Totdat een rechter er uitspraak over doet, is het echter niet zeker of een voortbrengsel door auteursrecht is beschermd. In veel gevallen is het daarom aan te raden te kiezen voor modellenregistratie.

 

Contact

Wilt u een model laten registreren? Wij kunnen voor u de aanvraag tot modellenregistratie opstellen, indienen en verlengen. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.