Modellenmutaties

De registratie van een model wordt altijd verricht op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Wanneer deze (rechts)persoon van naam, entiteit of adres wijzigt, dient dit te worden aangetekend als modellenmutatie in het modellenregister.

 

Aantekenen in modellenregister

Het aantekenen van modellenmutatie (wijziging) in het register is noodzakelijk voor het kunnen inroepen van uw rechten. Een derde moet immers kunnen zien dat u inderdaad rechthebbende bent van het geclaimde model. De officiële instanties die het register beheren, vragen vastgestelde tarieven (taksen) voor het laten aantekenen van modellenmutaties.

 

Er zijn verschillende soorten modellenmutaties:

 

Adreswijziging

Van een adreswijziging is sprake als een persoon of rechtspersoon verhuist zonder dat andere gegevens wijzigen. De persoon of rechtspersoon blijft dezelfde naam houden en ook de rechtsvorm verandert niet. In de meeste registers (zoals het Benelux-register en het Europese register) kunnen wij een adreswijziging direct laten aantekenen. In sommige landen buiten de Benelux zijn er bewijsstukken vereist.

 

Overdracht

Van een overdracht is sprake wanneer een persoon of rechtspersoon de rechten overdraagt aan een andere entiteit. Dit kan dus zijn van A1 B.V. naar B2 B.V. Ook is sprake van een overdracht wanneer A1 B.V. overdraagt naar A1 N.V. Het betreft hier immers een andere (rechts)persoon.

 

Om een overdracht te laten aantekenen in het register is er (bijna) altijd een akte vereist. Een dergelijke overdrachtsakte dient te worden getekend door zowel de overdragende en de ontvangende partij. Daarnaast dient een dergelijke akte buiten de Benelux vaak te worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat een notaris dient te verklaren dat de ondertekenaars van de akte ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn.

 

Naamswijziging

Van een naamswijziging is sprake wanneer een rechtspersoon zijn naam wijzigt zonder verdere veranderingen in de daadwerkelijke rechtspersoon. Wanneer men hetzelfde inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel houdt, terwijl men wel de naam wijzigt, beschouwen wij de mutatie als een naamswijziging. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn van A1 B.V. naar C4. B.V. Bij een naamswijziging is het meestal voldoende om een bewijsstuk van naamswijziging, zoals een officieel uittreksel van de geschiedenis uit de Kamer van Koophandel, te overleggen.

 

Mutatieaktes en risico’s

Vaak dienen de vereiste documenten voor het aantekenen van de modellenmutatie (zoals een overdrachtsakte) getekend te worden door alle betrokken partijen. Wij raden u aan niet te lang te wachten met het verkrijgen van de handtekeningen en het laten uitvoeren van de mutatie. Na verloop van tijd kan het namelijk moeilijk zijn om nog handtekeningen te verkrijgen namens de partij die afstand heeft gedaan van haar rechten. Bijvoorbeeld als een onderneming ophoudt te bestaan

 

Contact

Voor het aantekenen van alle soorten modellenmutaties kunt u terecht bij NLO Shieldmark. Neem contact op met een van onze modellengemachtigden. 

Neem contact op

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.