Modellen

Het vastleggen van modellen is geen doel op zichzelf, maar dient een doel: bijvoorbeeld het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Omdat elk bedrijf en elke markt verschillend zijn, is het zaak een modellenstrategie te definiëren die het beste bij uw bedrijf en doelstellingen past. NLO Shieldmark geeft modellenadvies in verschillende stadia. Zo adviseren onze modellengemachtigden u over alle te nemen stappen vanaf het ontwikkelen van een nieuw product tot en met modellenbescherming

Beschikbaarheidsonderzoek

Bent u van plan een model of nieuwe uiterlijk van een product te registeren? Om vooraf een inschatting te kunnen maken over de geldigheid van uw model is een beschikbaarheidsonderzoek nodig. NLO Shieldmark verricht onderzoek naar identieke of overeenstemmende ingeschreven modellen, bijvoorbeeld in het Beneluxregister of het Europese register.

Lees meer

Registratie

Het grote voordeel van modellenregistratie is dat u makkelijk(er) kunt optreden tegen andere partijen die uw product namaken of kopiëren. Een model moet namelijk geregistreerd zijn om voor bescherming in aanmerking te komen. NLO Shieldmark adviseert u over het deponeren van een model en kan uw modellenregistraties en –verlengingen verzorgen.

Lees meer

Mutaties

De registratie van een model wordt altijd verricht op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Wanneer deze (rechts)persoon van naam, entiteit of adres wijzigt, dient dit te worden aangetekend als modellenmutatie in het modellenregister.

Lees meer

Vernieuwingen

Indien een modellenregistratie niet op tijd wordt vernieuwd betekent dit dat uw rechten verloren gaan. Daarbij komt dat een tweede modellenaanvraag van hetzelfde model in dat geval niet mogelijk is omdat dit model dan niet meer als nieuw wordt beschouwd. Het is daarom van belang dat uw modellenregistratie tijdig wordt verlengd. NLO Shieldmark ondersteunt u bij vernieuwingen van uw modellenregistratie

Lees meer

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.