Merkregistratie

Wilt u een merk laten registreren? Om rechten te ontlenen aan uw merk dient u uw merk te registreren (deponeren) in de daartoe bestemde officiële merkenregisters. De merkengemachtigden van NLO Shieldmark verzorgen voor u een alles-in-één merkregistratie.

 

Waarom merkregistratie?

Door uw merk of merknaam te registreren kunt u zich beroepen op de beschermende werking die uitgaat van een merkenrecht. U kunt uw merkenrecht inroepen wanneer derden een merk gebruiken, aanvragen of registreren dat identiek is aan, of overeenstemt met uw merk. In dat geval bestaat er namelijk een gevaar voor verwarring tussen uw merk en dat van de derde. Na officiële registratie kunt u optimaal profiteren van uw merk.

 

De verschillende merkenregisters

U kunt uw merk door ons laten registreren bij verschillende officiële instanties (merkenregisters). Deze hebben elk een eigen geografische reikwijdte. Bijvoorbeeld Benelux, Europese Unie, internationaal of nationaal. Na de inschrijving in het merkenregister is het merk in de meeste landen tien jaar geldig vanaf de depotdatum. Vervolgens kan de inschrijving van het merk onbeperkt met tien jaar worden verlengd.

 

Criteria voor merkregistratie

Nadat een aanvraag tot merkregistratie is ingediend bij de officiële instantie, gaat deze over tot het beoordelen ervan. Belangrijk is of alle noodzakelijke gegevens zijn vermeld en of de omschrijving en classificatie van de waren en diensten acceptabel zijn.

 

Vervolgens bekijkt de officiële instantie of het merk voor registratie in aanmerking komt. De criteria hiervoor verschillen per land. Over het algemeen wordt het merk op de volgende punten beoordeeld:

 

  • Het moet onderscheidend zijn
  • Het mag het publiek niet misleiden
  • Het mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde

 

Als een merk niet voldoet aan een van deze criteria, wordt het geweigerd. Tegen deze weigering kunt u verweer laten voeren. Als de weigeringsgrond is opgeheven, wordt de aanvraag alsnog gepubliceerd.

 

Alles-in-één merkregistratie

Voor het registreren van een merk hanteren wij vaste tarieven. Alle werkzaamheden die nodig zijn voor merkregistratie zijn hierbij ingegrepen, zoals het opstellen en eventueel vertalen van de waren- en/of dienstenomschrijving, het indienen van de aanvraag, het controleren en opsturen van het registratiebewijs en het bewaken van de vervaldatum van uw merkregistratie in onze vernieuwingsdatabase.

 

Contact

Meer weten over merkregistratie? Neem contact op met een van onze merkenadviseurs voor een specifieke kostenopgave of een advies op maat. 

Neem contact op

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.