Diensten

Strategisch advies

Het voeren van merken of modellen is geen doel op zichzelf, maar dient een doel: bijvoorbeeld het verkrijgen van marktaandeel, het weren van concurrenten of het genereren van licentie-inkomsten. Omdat elk bedrijf en elke markt verschillend zijn, is het zaak een IE-strategie te definiëren die het beste bij uw bedrijf en doelstellingen past. De merkengemachtigden van NLO Shieldmark adviseren u graag over alle te nemen stappen rond bescherming van uw merken en modellen.

Lees meer

Aanvragen en registreren

Om rechten te ontlenen aan uw merk of model, dient u deze te laten registreren in de daartoe bestemde officiële registers. Een domeinregistratie is geen intellectuele eigendomsrecht - het enige recht dat u verkrijgt is het recht op het concrete domein. De adviseurs van NLO Shieldmark informeren u graag over de te nemen stappen.

Lees meer

Bewaken en Handhaven

Na een merken- of modellenregistratie is het heel belangrijk om deze te beschermen en te bewaken. NLO Shieldmark heeft hiervoor alle capaciteiten in huis. Deze komen samen in ons bewakingsabonnement. Het omvat een voortdurende controle van de registers en zorgt dat u op tijd op de hoogte wordt gebracht van mogelijk overeenstemmende aanvragen door derden.

Lees meer

Commercialiseren

Wanneer u een merk of product op de markt wilt brengen of anderszins wilt commercialiseren, doet u er verstandig aan afspraken te maken. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst of akte. NLO Shieldmark ondersteunt u tijdens het onderhandelen, ontwerpen en opstellen van diverse typen IE-gerelateerde overeenkomsten.

Lees meer

NLO Shieldmark wint Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’

Op 10 maart 2016 heeft NLO Shieldmark de Award ‘Benelux - Firm of the Year for Trade Mark Prosecution’ gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend en uitgereikt door het gerenommeerde internationale magazine Managing IP.

 

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Wij willen daarom onze klanten en relaties bedanken voor de positieve feedback die zij gegeven hebben over onze kwaliteit en onze dienstverlening.

Spooknota's

Spooknota's, helaas een bekend fenomeen onder merkhouders. Een spooknota is een misleidende brief (of factuur) waarin merken, modellen, octrooien of octrooiaanvragen genoemd worden. Er wordt betaling gevraagd voor opname in een register of publicatie of voor verlenging van de geldigheidsduur van een registratie. De facturen lijken afkomstig te zijn van internationale organisaties. Deze gebruiken namen zoals Euro IP Register, International Patents & Trademarks Database.

 

Meer informatie en voorbeelden van spooknota's

 

Ons advies is: niet betalen. Neem contact met ons op als u twijfelt.